ไม้ใบสีขาวเงิน ใบมีขนาดเล็ก ทรงพุ่มเป็นแบบกึ่งเลื้อย

ใบไม้เขตร้อนพืชป่าพุ่มไม้จัดดอกไม้ฉากหลังธรรมชาติแยกบนพื้นหลังสีขาว, ตัดเส้นทางรวม.

ดอกไม้ foliage

ดอกไม้ foliage